Home ACTUALITATE Admiterea candidaților la UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREȘTI în anul universitar 2023-2024

Admiterea candidaților la UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREȘTI în anul universitar 2023-2024

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREȘTI a dat start  înscrierilor în anul universitar 2023-2024, la 1 iunie  2023.

by Mirela Dinica
0 comment

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREȘTI a dat start  înscrierilor în anul universitar 2023-2024, la 1 iunie  2023.

Universitatea Hyperion a fost înfiinţată în 1990 odată cu Fundaţia Universitară Hyperion, ca asociaţie cultural ştiinţifică, neguvernamentală, apolitică, de tip non-profit, cu un număr iniţial de 5 facultăţi.

În prezent, Universitatea are în structura sa 17 programe de studii de licenţă (specializări) şi 16 programe de masterat acreditate, acoperind o paletă largă de domenii și specializări în concordanță cu cerințele pieței muncii (de la științe socio-umane și arte până la cele exacte și inginerești).

Dispunând de o maximă mobilitate și flexibilitate, Universitatea Hyperion prezintă cea mai dinamică și rapidă adaptare a curriculei și metodicii la cerințele actuale și beneficiază de contribuţia didactică şi ştiinţifică a unui corp profesoral competent, alcătuit din cadre didactice şi prestigioşi oameni de ştiinţă şi cultură, specialişti în diferite ramuri ale ştiinţelor exacte şi inginereşti, ştiinţelor economice, juridice, sociale, politice şi ale comunicării, ştiinţelor educaţiei și psihologiei, ştiinţelor umaniste şi ale naturii, artelor (artele spectacolului de teatru, cinematografie şi media).

La  programele de LICENȚĂ/DIPLOMĂ se pot înscrie numai candidații care au promovat examenul de bacalaureat iar la programele de MASTER numai candidații care au promovat examenul de licență.

Înscrierea se poate face direct la secretariatul general al Universității Hyperion situat la parter, corp A, Calea Călărași 169, București, sector 3, de luni pâna vineri între orele 9-17 iar de la 1 iulie 2023, inclusiv sâmbăta între orele 9-14, sau completând Formularul de înscriere online .
Admiterea se va face în limita locurilor disponibile, respectând ordinea cronologică a înmatriculării în anul universitar 2023-2024.

Înmatricularea constă în:

– depunerea dosarului de înscriere la secretariatul general din Calea Călărași 169, corp A, parter(luni–vineri între orele 9-17, iar de la 1 iulie 2023 inclusiv sâmbăta între orele 9-14);

– semnarea contractului de școlarizare;

– achitarea taxei de înscriere de 150 lei și a cel puțin o rată din taxa anuală de școlarizare.

Taxele de școlarizare pentru anul universitar 2023-2024

Plata poate fi efectuată atât online prin transfer bancar, cât și la casieria Universității Hyperion(cash sau cu cardul) din sediul central, corpul B, parter.

INFORMAȚII PENTRU PLATA RATELOR ȘI TAXELOR ÎN CONTUL BANCAR:

Beneficiar: UNIVERSITATEA HYPERION BUCUREȘTI
CUI: 2836240
CONT IBAN: RO48 RNCB 0074 0292 1590 0001
Banca: BCR – SECTOR 3

Candidații care se înscriu direct la secretariat vor primi un cod de înmatriculare, pe care îl vor folosi în relatia cu Universitatea Hyperion pe toata durata ciclului de studii, pentru conformitate cu prevederile regulamentului GDPR.

Candidații care s-au înscris online, se vor înmatricula în anul universitar 2023-2024, prin semnarea contractului de şcolarizare la secretariatul Universității Hyperion, în limita locurilor disponibile, prezentând dovada achitării taxei de înscriere  și a codului  alocat online prin formularul de înscriere.

Dosarul de înscriere la programul de LICENȚA (format plic) trebuie să conțină următoarele acte:

Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox) sau adeverinţă eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile din 2023, în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);

Certificat de naştere, în original + copie xerox;

Certificat de căsătorie, în original + copie xerox (pentru persoanele căsătorite care şi-au schimbat numele);

CI/BI, în original + copie xerox;

Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;

3 fotografii color tip buletin;Chitanţa de achitare a taxei de înscriere de 150 lei.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA MASTERAT (format plic) TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:

Diplomă de licenţă (în original + copie simplă) sau Adeverinţă absolvent cu licenţă (original);

Supliment diplomă (în original + copie simplă) sau Adeverinţă cu mediile anilor de studiu din facultate (original);

Diplomă de bacalaureat (în original + copie simplă);

Certificat de naştere (în original + copie simplă);

Certificat de căsătorie (în original + copie simplă) pentru candidatele căsătorite;

3 fotografii color tip act de identitate;

Copie xerox a actului de identitate cu datele personale şi domiciliul;

Adeverinţă medicală;

Taxă de înscriere la Master: 150 Lei.

Pentru inscrierea la Masterul de Psihologie Clinica si Consiliere Psihologica din cadrul Facultatii de Psihologie si Stiinte ale Educației este necesar și un CV.

Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

Admiterea se face pe bază de interviu.

Studenții care aleg Universitatea Hyperion vor beneficia de îndrumarea unui corp profesoral performant, taxe de școlarizare accesibile, burse de studii, stagii de practică în mediul public și privat, campus modern, dotări și tehnologii de ultimă generație, platforme online, cursuri și tutoriale de concepție proprie vizualizate în peste 160 țări,  cazare în cămin studențesc (Căminul studențesc M3 al Universității Hyperion),  sală de sport, studiouri de radio și TV ultra HD, redacție de ziar și agenție de presă, masterclass-uri și workshop-uri cu invitați de renume, sală de spectacole, evenimente culturale și științifice de marcă promovate de  Biroul de Presă bpuh.hyperion.ro .

DOTĂRI ȘI FACILITĂȚI

Universitatea dispune de un campus universitar modern, poziționat în zona centrală a Capitalei, cu laboratoare didactice şi de cercetare dotate după cele mai înalte standarde, redacție de ziar – HyperFlash, Birou de presă, studiouri de televiziune HD şi ultra HD, studio radio – RadioFxNet, săli de teatru și de conferințe cu posibilitatea de transmisie live pe streaming online, cămin studențesc, terenuri și sală de sport.

Universitatea Hyperion are o televiziune proprie – Hyp TV, în care studenții au posibilitatea să facă practică, realizând materiale video de promovare ale celor mai importante evenimente culturale și științifice interne, cât și în cadrul parteneriatelor media cu Muzeul Cotroceni, Muzeul Satului, Muzeul Literaturii, Muzeul de Istorie, Institute culturale (ICR, Cervantes, Italian, Francez, Polonez), Institutul de Psihologie, Cercul Militar Național, Casa Regală a României, teatre (Masca, Metropolis, Evreiesc de Stat, Notara, etc.) companii multinaționale, Primăria București și Primăria Sectorului 3, AMPT, Biblioteca Națională, diverse televiziuni, edituri, librării și alte instituții importante.

Studenţii Universităţii Hyperion din Bucureşti participă activ la concursuri de specialitate în ţară şi străinătate unde obţin premii importante, fac specializări în Japonia şi Italia, desfășoară activități în cadrul mai multor proiecte europene și companii private sau în cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare Hyperion care cuprinde mai multe departamente, în corespondenţă cu profilurile facultăţilor Universităţii.

ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE ȘI CULTURAL – ARTISTICE

Comunicările științifice și conferinţele internaţionale organizate, în fiecare an, la un nivel ştiinţific ridicat, au un impact amplificat prin intermediul dotărilor de broadcasting de ultimă oră, la realizarea cărora au colaborat departamentele de inginerie, informatică, jurnalism, regie film şi TV.
Anual, se organizează sesiuni de comunicări ştiinţifice, conferințe internaționale, masterclassuri , workshopuri, festivaluri internaționale de teatru și de film, la care participă atât profesori și studenţi ai Universității Hyperion, cât și invitați din alte instituții. Comunicările sunt publicate în volumele intitulate „Comunicările Hyperion” sau în “Analele Universităţii Hyperion”, care apar anual încă din 1991.

Universitatea Hyperion editează, împreună cu Fundaţia Universitară Hyperion, manuale şi tratate universitare, precum The Hyperion Scientific Journal, The Hyperion International Journal of Econophysics and New Economy, revista Hypercultura, ziarul online HyperFlash al Facultăţii de Jurnalism, revista Romanian Journal of Psychological Studies (RJPS), cărora li se alătură volumele de comunicări ştiinţifice ale facultăţilor.

Prin intermediul editurilor VICTOR și HYPERION XXI au fost tipărite peste 500 de titluri de cărţi şi tratate universitare necesare studenţilor, în tiraj total de circa 300.000 de exemplare, elaborate de cadre didactice sau de cercetători care lucrează în Universitatea Hyperion din Bucureşti.

AVANSUL TEHNOLOGIC

Universitatea Hyperion dispune de cele mai performante Cursuri și tutoriale online de concepție proprie din domeniile HiTech și IoT, vizualizate în peste 150 de țări, pe canalul Youtube: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCGEGIQ3_AUL7K8RGNOLXZ3W.

Universitatea Hyperion este prima și singura instituție de învățământ din România care organizează Curs de pilotaj cu drone comerciale, în scopul utilizării acestora în numeroase domenii cu aplicații multiple. Cursanții beneficiază de personal calificat, cu experiență îndelungată în industria UAV (Unmanned Aircraft Vehicle), având astfel oportunitatea de a învăța direct de la experți care cercetează, proiectează și construiesc drone, utilizând microcontrolere ARM.

Pe măsură ce industria dronelor a avut parte de o continuă expansiune datorită numeroaselor avantaje oferite, cererea de personal calificat pentru operarea acestora a crescut considerabil în ultimii ani.

Cursul vine în întâmpinarea celor care își doresc să piloteze o dronă sau desfășoară numeroase activități tehnice în locuri greu accesibile, multicopterele oferind soluția optimă pentru reducerea timpului acordat intervențiilor și eliminarea eventualelor riscuri cauzate de lucrul în zone de hazard.

COLABORĂRI PRESTIGIOASE

Din anul 1999, Universitatea Hyperion din Bucureşti a început participarea la programele finanţate de Comunitatea Europeană: Leonardo da Vinci şi Socrates, PHARE, PC-6, PC-7, POSDRU, ERASMUS+, Parlamentul European etc.

 

Citeste si

Leave a Comment