Prima pagină » Șanse mai mari pentru producțiile TV românești

Șanse mai mari pentru producțiile TV românești

by Mirela Dinica
0 comment

In Comisia pentru Justiție și Afaceri Interne a Parlamentului European a fost votat, la sfarsitul lunii ianuarie, raportul referitor la evaluarea punerii în aplicare a Directivei serviciilor mass-media audiovizuale, document pentru care europarlamentarul român Petru Luhan a fost raportor din partea Grupului PPE.

Directiva serviciilor mass-media audiovizuale asigură condițiile de piață unică și securitate juridică pentru industria TV și audiovizuală a Europei, creând condiții de concurență echitabile la nivel internațional, păstrând în același timp diversitatea culturală, protejând copiii și consumatorii, asigurând pluralismul mijloacelor de comunicare în masă și luptând împotriva urii rasiale și religioase.

Ca element de noutate, această Directivă prevede ca stațiile de emisie să aloce cel puțin 10 % din timpul lor de emisie sau 10 % din bugetul lor de programe pentru opere europene create de producători europeni independenți de stațiile de emisie.

Noi provocări

Dinamismul accelerat al evoluțiilor tehnologice are un impact enorm asupra pieței serviciilor audiovizuale. Apariția televiziunii „hibride” sau „conectate”, care integrează elemente de internet și Web 2.0 în receptoarele moderne de televiziune, marchează o nouă etapă în convergența internetului și a televiziunii.

Germania și Italia dispun în prezent de servicii operaționale de televiziune conectată, ele urmând a fi introduse în Franța și Regatul Unit. Utilizarea televiziunii conectate rămâne limitată, în momentul de față. Deși multe dintre televizoarele vândute în prezent pot fi conectate, doar 20 % până la 30% sunt efectiv online. Pe măsură ce tot mai mulți cetățeni au acces la internetul de mare viteză, iar dispozitivele conectate și conținutul disponibil sunt tot mai numeroase, se poate preconiza că televiziunea conectată se va dezvolta rapid în următorii ani.

Astfel, Comisia Europeana analizează evoluția piețelor în contextul dezvoltării noilor servicii precum și efectele pe care acestea le au asupra piețelor audiovizuale din UE, pe termen scurt și lung. In urma acestei analize Comisia Europeana va stabili noi masuri de reglementare.

„Am amendat acest act normativ cerând ca următoarele aspecte să fie luate în calcul încă din faza lansării consultărilor publice de către Comisia Europeană, preconizate pentru începutul acestui an: standardizarea și neutralitatea tehnologică, asigurarea condițiilor de concurență echitabilă, evitarea promovării unei singure tehnologii sau platforme, personalizarea serviciilor, în special pentru persoanele cu dizabilități. Prin amendamentele mele am mai solicitat reglementarea securizării multi-cloud, protecția copiilor și a demnității umane.” a precizat Petru Luhan.

Standardizarea instituțiilor de reglementare în domeniul audiovizualului

Pentru a evita discrepanțele între statele membre, Petru Luhan a sugerat standardizarea la nivel european a instituțiilor de reglementare în domeniul audiovizualului, întrucât aceasta ar crea premizele pentru dezvoltarea unei media cu un puternic caracter obiectiv.

Rolul Observatorului European al Audiovizualului

Conform unui raport recent, numărul de creații europene difuzate în 2010 nu a crescut comparativ cu anul 2009. „Am propus un amendament prin care se va modifica modul de funcționare a Observatorului European al Audiovizualului și altfel ponderea creațiilor europene în grila programelor tv va crește semnificativ. Acest lucru va avea un impact pozitiv și pentru producțiile romanești, televiziunile fiind astfel obligate să promoveze creații autohtone.”

Protecția minorilor

În ceea ce privește protecția minorilor, raportul Parlamentului European încurajează statele membre să elaboreze coduri de conduită, care să trateze problema comunicărilor comerciale audiovizuale inadecvate în timpul programelor pentru copii – în special comunicările legate de dulciuri și băuturi care conțin zahăr și produse alimentare cu conținut ridicat de sare sau grăsimi. „Pentru o mai bună protecție a copiilor, am cerut efectuarea unui studiu comparativ la nivel european, cu accent pe analiza evoluției consumului de media al copiilor și adolescenților.” A precizat Petru Luhan, membru în Comisia pentru Justiție și Afaceri Interne, raportor din partea Grupului PPE pentru raportul referitor la punerea în aplicare a Directivei serviciilor mass-media audiovizuale.

Raportul va fi votat de plenul Parlamentului European în sesiunea plenară din luna aprilie.

Citeste si

Leave a Comment